Biegły Rzeczoznawca Budowlany | Ekspertyza Budowlana

Stan techniczny budynków

Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca dr inż. i absolwent prawa dowodowego

"Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego |

Stan techniczny budynków, monitoring oddziaływania budowy

Stan techniczny budynków to ogólna ocena fizycznego stanu technicznego oraz funkcjonalności budynków lub obiektów budowlanych. Obejmuje on analizę ich stanu konstrukcyjnego, instalacji, wyposażenia oraz ogólnego stanu zachowania, uwzględniając aspekty techniczne, estetyczne i użytkowe.

Ocena stanu technicznego budynków obejmuje:

 • stan konstrukcyjny: analizuje się wytrzymałość, stabilność i nośność konstrukcji budynku. Ocena obejmuje ściany, fundamenty, dach, stropy oraz wszelkie inne elementy nośne i nośne.
 • instalacje: badanie stanu instalacji obejmuje analizę elektryczną, hydrauliczną, gazową, wentylacyjną, grzewczą itp. Ocena koncentruje się na sprawdzeniu sprawności, bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • stan wyposażenia: ocenia się stan elementów wyposażenia budynku, takich jak okna, drzwi, schody, elementy wykończeniowe, systemy alarmowe, automatyka budynkowa itp.
 • zużycie i uszkodzenia: analiza zużycia i ewentualnych uszkodzeń wynikających z eksploatacji, starzenia się materiałów czy niewłaściwej konserwacji.
 • estetyka i funkcjonalność: ocena estetyki, atrakcyjności wizualnej, funkcjonalności budynku z punktu widzenia użytkowników oraz wykrywanie ewentualnych niedociągnięć.

Analiza stanu technicznego budynków jest istotna z punktu widzenia ich utrzymania, planowania remontów, modernizacji czy sprzedaży. Dzięki regularnym ocenom stanu technicznego można zapobiegać awariom, identyfikować potencjalne problemy i planować działania naprawcze, co przyczynia się do utrzymania obiektów w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym.

Ocena stanu technicznego budynków jest kluczowym elementem dbania o ich trwałość, bezpieczeństwo oraz efektywność eksploatacji. Współcześnie prowadzenie regularnych analiz technicznych nieruchomości ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ich stabilności i funkcjonalności na przestrzeni lat. Zrozumienie tego procesu oraz jego korzyści jest istotne, zwłaszcza dla właścicieli nieruchomości, inwestorów, zarządców czy deweloperów.

Stan techniczny budynków - Dlaczego jest ważny?

Ocena stanu technicznego budynków obejmuje kompleksową analizę, która pozwala zidentyfikować potencjalne problemy, uszkodzenia czy obszary wymagające uwagi w kontekście napraw czy modernizacji. Kluczowymi elementami oceny są stan konstrukcji, instalacji, elementów wyposażenia oraz estetyka i funkcjonalność obiektów.

Elementy analizy stanu technicznego:

 • stan konstrukcji i fundamentów: badanie nośności, stabilności oraz ogólnej wytrzymałości konstrukcji budowlanej, w tym fundamentów, ścian, stropów, dachu czy podłóg.
 • stan instalacji: analiza techniczna systemów elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych oraz innych kluczowych systemów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie budynku.
 • ocena wyposażenia: sprawdzenie stanu okien, drzwi, schodów, wykończeń oraz systemów bezpieczeństwa i automatyki budynkowej.
 • analiza uszkodzeń i zużycia: identyfikacja uszkodzeń wynikających z eksploatacji, starzenia się materiałów, niewłaściwej konserwacji czy też nieodpowiednich warunków atmosferycznych.
 • estetyka i funkcjonalność: ocenianie użytkowości, estetyki oraz funkcjonalności budynku z perspektywy użytkowników.

Regularna ocena stanu technicznego pozwala uniknąć awaryjnych sytuacji, ustalić plany konserwacji oraz modernizacji, a także zapewnia wysoką jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania budynku na dłuższy okres.

Jak przeprowadzana jest ocena stanu technicznego budynków?

Proces ten wykorzystuje różnorodne narzędzia diagnostyczne, takie jak inspekcje wizualne, pomiary, testy laboratoryjne czy badania termowizyjne. Dzięki nim możliwe jest dokładne zrozumienie stanu technicznego budynku oraz rekomendacja odpowiednich działań naprawczych czy modernizacyjnych.

Zapewnienie odpowiedniej jakości, bezpieczeństwa i trwałości budynków wymaga regularnych ocen stanu technicznego, które pozwalają na wczesne wykrywanie i eliminowanie ewentualnych problemów, co z kolei wpływa na ich długoterminową funkcjonalność.

Monitoring oddziaływania budowy to kluczowy proces obejmujący kompleksową kontrolę oraz obserwację wpływu prac budowlanych na otoczenie oraz istniejące obiekty wokół miejsca budowy. Ten rodzaj monitoringu obejmuje różnorodne aspekty, w tym środowiskowe, techniczne i społeczne.

Elementy monitoringu oddziaływania budowy:

 • inwentaryzacja i dokumentacja: przed rozpoczęciem budowy wykonywana jest inwentaryzacja obiektów oraz dokumentacja fotograficzna, aby udokumentować stan techniczny i wizualny obiektów przed przystąpieniem do prac budowlanych.
 • cykliczne kontrole w trakcie budowy: realizowane są regularne kontrole podczas wykonywania prac budowlanych. Podczas tych kontroli dokumentowana jest ewolucja budowy, w tym zmiany, uszkodzenia, czy wszelkie istotne modyfikacje względem stanu pierwotnego.
 • raportowanie końcowe: po zakończeniu procesu budowlanego sporządzany jest raport końcowy. Zawiera on szczegółową dokumentację zmian, napraw, modernizacji czy innych ważnych aspektów, które miały miejsce w trakcie budowy. Jest to istotne dla weryfikacji zmian w stanie obiektów przed i po budowie.
 • zalecenia i wnioski: raport zawiera zalecenia i wnioski dotyczące ewentualnych działań konserwacyjnych, naprawczych czy modernizacyjnych, które mogą być konieczne ze względu na oddziaływanie budowy na istniejące obiekty.

Monitoring oddziaływania budowy ma na celu zapewnienie minimalnego wpływu prac budowlanych na otoczenie oraz istniejące struktury. Poprzez dokładne rejestrowanie zmian i wprowadzanie odpowiednich rekomendacji, monitorowanie to pozwala na minimalizowanie negatywnych skutków budowy dla otoczenia oraz istniejących obiektów.

Dr inż. Przemysław Stawiarskidokonuje oceny stanu technicznego budynków, budowli oraz analizuje zużycie i uszkodzenia konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, przeprowadza analizy wpływu wykonywanych robót budowlanych na stan techniczny obiektów istniejących. Weryfikuje również zdatność obiektów do użytkowania oraz możliwość ich wyłączenia z użytkowania (dla potrzeb podatkowych).

Ponadto wykonuje usługi monitoringu oddziaływania budowy a polegające głównie na:

 • wykonaniu inwentaryzacji obiektu (ów) wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót budowlanych przy nowej inwestycji wraz z protokołem wskazującym stan techniczny obiektu (ów) istniejących, widoczne uszkodzenia wraz z ewentualnymi zaleceniami dla sposobu prowadzenia prac budowlanych,
 • cyklicznym monitoringu w trakcie budowy, aż do zakończenia procesu budowlanego wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej w trakcie robót budowlanych przy nowej inwestycji i protokołem wskazującym na zmiany jakie wystąpiły w obiekcie (obiektach) istniejących w trakcie inwestycji do stan technicznego obiektu (obiektów) przed rozpoczęciem robót wraz z zaleceniami dla sposobu zmiany prowadzenia prac,
 • wykonaniu raportu końcowego wskazującego przede wszystkim na ewentualne zmiany jakie nastąpił w trakcie procesu budowlanego przy nowej inwestycji w obiektach istniejących przed datą rozpoczęcia budowy i wpływu budowy na istniejący przed rozpoczęciem prac obiekt (obiekty) budowlane.

Rzeczoznawca budowlany sporządza opinie techniczne i ekspertyzy budowlanea także może opiniować w sprawach sądowych cywilnych, gospodarczych w zakresie budownictwa, prawa budowlanego. Wówczas jest powoływany przez Sąd postanowieniem do pełnienia funkcji biegłego sądowego. Biegły rzeczoznawca budowlanydr inż. Przemysław Stawiarski jako wyjątkowy jeden rzeczoznawca w całej Polsce jest absolwentem Prawa Dowodowego na Wydziale Prawa Uniwerystetu Jagiellońskiego. W zakresie jego usług są usługi doradcze w zakresie budownictwa a także może doradzać przy zakupie domu czy apartementu oraz przy pracach remontowych i budowlanych. Ekspertyzy budowlane wykonywana przez dr inż. Przemysława Stawiarskiego, rzeczoznawcę budowlanego sądokumentami prawnymi. Opinie technicznei ekspertyzy budowlane mogą być sporządzone na zlecenie prywatne, osób prawnych, podmiotów gospodarczych, spółki, organy administracji państwowej. Ekspertyza budowlana wymaga rozpoznania problemu i opracowania, które musi być bezstronne, rzetelne. Nieznajomość prawa budowwlanego dyskwalifikuje rzeczoznawcę budowlanego i wówczas nie powinien taki wypowiadać się w dokumentach jak ekspertyzy budowlane czy opinii techniczne.

Usługi doradcze dotyczące budownictwa, doradztwa przy zakupie nieruchomości, remontach czy pracach budowlanych cieszą się dużym uznaniem. Ekspertyzy budowlane, opracowywane przez rzeczoznawcę budowlanego, są dokumentami prawno-technicznymi i mogą być wykonywane na zlecenie osób prywatnych, podmiotów gospodarczych oraz organów administracji publicznej. Istotnym aspektem ekspertyzy budowlanej jest jej obiektywność i rzetelność, co stanowi istotny atut profesjonalistów w tym obszarze. Poznanie prawa budowlanego jest kluczowe dla rzeczoznawcy budowlanego, gdyż pozwala na prawidłowe interpretowanie i analizę zagadnień, jakie podlegają ocenie w ekspertyzach i opiniach technicznych.

Dr inż. Przemysław Stawiarski dokonuje oceny stanu technicznego budynków, budowli oraz analizuje zużycie i uszkodzenia konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, przeprowadza analizy wpływu wykonywanych robót budowlanych na stan techniczny obiektów istniejących. Weryfikuje również zdatność obiektów do użytkowania oraz możliwość ich wyłączenia z użytkowania (dla potrzeb podatkowych).

doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Stan Techniczny Budynków doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Stan Techniczny Budynków doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Stan Techniczny Budynków
Praktyka
Lat doświadczenia
Mobilność
Zasięgu w Polsce i Europie
Kontakt
Telefonów dziennie
Opracowania
Ekspertyz i opinii
Klient
1
Ty jesteś najważniejszy

Tak mnie oceniają klienci

Gość @ ofachowcach.pl

Jestem bardzo zadowolony. Szybko i konkretnie. Rax na budowie i za 2 tygodnie eksperyza. Polecam wszystkim

Sąd Okręgowy We Wrocławiu

Biegły sądowy dr inż. Przemysław Stawiarski wykonał opinie bez zarzutu, a opinię przygotował na dwa tygodnie przed upływem terminu.

Prezes Sądu Rejonowego W Mysłowicach

Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości.

Adam @ ofachowcach.pl

(...) Jestem pod wrazeniem. Pan dr przyjechał na budowe profesjonalnie przygotowany. Zrobil pomiary odkrywki i dokładnie wszystko ozdjeciowal. Po 10 dniach dostalem wow takie opracowanie ze właściwie moj prawnik powiedział ze tez tak dobrej opinii jeszcze nie widzial. Bardzo polecam tego Pana.

Ksenia @ valuers.com.pl

Bo jakbyś jeszcze rzeczoznawcy budowlanego szukała to polecić mogę gościa który mnie bardzo pomógł a z tego co piszesz i Tobie by mógł. W takich sprawach jest bezkonkurencyjny, naprawdę zna się na rzeczy.

Prezes Sądu Rejonowego W Sieradzu Ia.0131-136/17

Opinia biegłego sądowego dr inż. Przemysława Stawiarskiego została sporządzaona rzetelnie. Sędzia nie miał zastrzeżeń co do oceny merytorycznej opinii.

Prezes Sądu Rejonowego W Lublin-zachód W Lublinie Adm 0131-77/14

Opinia biegłego sądowego dr inż. Przemysława Stawiarskiego była obszerna, szczegółowa, kompletna, przydatna w postępowaniu, złożona w zakreślonym terminie

Marcin @ ofachowcach.pl

Polecam wszystkim Pana Stawiarskiego, jest idealnym fachowcem nie znam innego takiego człowieka normalnie słowa tego nie opiszą jak Pan Stawiarski pomógł mi z tą ekspertyzą. Dzwońcie jeżeli macie jakiś problem do Pan Stawiarskiego a na 100% będziecie zadowoleni tak jak ja. POLECAM 100% GWARANCJI

Prokuratura Rejonowa Lublin-północ W Lublinie Adm 0151-352/18

Opinia biegłego sądowego dr inż. Przemysława Stawiarskiego została oceniona jako rzetelna i kompletna i opracowana w czasie zadeklarowanym przez biegłego.

Paweł M @ Rzeczoznawca Budowlany

Kilka razy trafiłem na Pana opracowania a nawet sam wysłałem kilku klientów do Pana. Robi Pan całkiem sensowna robotę

Tu mnie polecają

Piotr345@budnet.pl

(...) Przy takim gotowym domu modułowym nie zapominajcie, żeby dokładnie zweryfikować stan techniczny. Najlepiej zlecić to dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu - https://stawiarski.com.pl/, który siedzi w tej branży od wielu lat i zna potencjalne pułapki przy zakupie domów.

Radowsław72@remont.biz.pl

Samodzielne próby suszenia mieszkania nie mają większego sensu. Może Ci się wydawać, że wilgoci już nie ma. Ale tak naprawdę będzie i zrobi problem w ciągu kilkunastu tygodni albo jeszcze szybciej. (...) Ekspertyzami budowlanymi i nie tylko zajmuje się dr. inż. Przemysław Stawiarski, którego ofertę poznasz na stronie https://stawiarski.com.pl/. Sprawdź sam!

Piotr345@budnet.pl

(...) Zainwestować w skrupulatną weryfikację stanu budynku przez rzeczoznawcę budowlanego, takiego jak dr. inż. Przemysław Stawiarski. Więcej o nim przeczytacie na stronie https://stawiarski.com.pl/. To autorytet w branży budowlanej i jeśli powierzać komuś sprawdzenie budynku, to tylko jemu.

Tomasz98@budowainfo.pl

(...) Pamiętaj tylko, że wszystko powinien nadzorować profesjonalny rzeczoznawca budowlany, taki jak dr. inż. Przemysław Stawiarski. Przeczytasz o jego usługach na stronie https://stawiarski.com.pl/. Zdecydowanie warto zainwestować w eksperta budowlanego, który zweryfikuje poczynania i uczciwość ekipy budowlanej.

Tomasz98@budowainfo.pl

(...) Przy montowaniu u siebie instalacji fotowoltaicznej warto zadbać o profesjonalny nadzór, który jest gwarancją rzetelności fachowców i wydajności instalacji. Możecie to zlecić dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu. Przejdźcie na stronę https://stawiarski.com.pl/i sprawdźcie sami.

Piotr345@budnet.pl

(...) Nie oszczędzaj też na profesjonalnym nadzorze budowlanym. To gwarancja rzetelnego wykonania prac przez budowlańców. Zleć do dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu - https://stawiarski.com.pl/, a nie będziesz musiał się obawiać o uczciwość fachowców, czy faktyczny stan techniczny budynku.

Radosław72@remont.biz.pl

(...) Potencjalny remont to dziesiątki tysięcy złotych. Lepiej tego uniknąć. Wystarczy, że zlecicie wykonanie ekspertyzy budowlanej dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu - https://stawiarski.com.pl/- i będziecie mieć pewność, że budynek jest w dobrym stanie.

Piotr345@budnet.pl

(...) Przy kupowaniu mieszkań najważniejszą sprawą jest stan techniczny. Bez specjalistycznej wiedzy ciężko będzie go sprawdzić. Dlatego uważam, że najlepszym sposobem będzie zlecenie tego https://stawiarski.com.pl/dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu, o którym więcej dowiecie się na tej stronie.

Radosław72@remont.biz.pl

(...) Pamiętaj też, żeby nadzorować ekipę budowlaną, która będzie robić Ci remont. Najlepiej zleć to dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu - https://stawiarski.com.pl/- i zyskaj spokój, że nad efektem prac budowlanych czuwa ekspert z wieloletnim doświadczeniem.

Piotr345@budnet.pl

(...) Coraz łatwiej trafić na bubla. Dlatego najlepiej przed zakupem zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu - https://stawiarski.com.pl/- który dokładnie zweryfikuje stan techniczny i formalności związane z mieszkaniem. Dzięki temu łatwiej będzie Wam podjąć decyzję zakupową.

Snowee24@forumbudownlane.jun.pl

(...) W każdym razie zanim dokonasz zakupu - zleć wykonanie ekspertyzy budowlanej dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu, który jest rzeczoznawcą budowlanym. https://stawiarski.com.pl/. Przejdź na stronę i dowiedz się więcej. Taka ekspertyza to jedyna gwarancja na zakup porządnej nieruchomości.

Piotr345@budnet.pl

(...) Jeśli będziesz wprowadzał się na dłużej. Takie sprawy najlepiej załatwi rzeczoznawca budowlany, taki jak dr. inż. Przemysław Stawiarski. https://stawiarski.com.pl/- Tutaj poznasz jego ofertę. Sprawdź sam, jeśli chcesz wynająć coś pewnego bez żadnych niekorzystnych zapisów w umowie.

Snowee24@forumbudownlane.jun.pl

(...) Niezależnie co byś kupował, wszędzie można się nadziać na pułapkę w formie jakichś ukrytych kosztów, czy konieczności remontu. Możesz tego uniknąć, jeśli przed zakupem zlecisz wykonanie profesjonalnej ekspertyzy budowlanej dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu. Przejdź na stronę https://stawiarski.com.pl/ i sprawdź sam.

Piotr345@budnet.pl

(...) Tylko pamiętajcie, żeby nie wpaść w pułapkę niskiej ceny. Lepiej zlecić weryfikację każdego mieszkania rzeczoznawcy budowlanemu, o którym więcej przeczytacie na stronie https://stawiarski.com.pl/. Dr. inż. Przemysław Stawiarski to autorytet w branży budowlanej. Z pewnością pomoże Wam w zakupie mieszkania.

Snowee24@forumbudownlane.jun.pl

(...) Jeśli planujecie zakup, to pamiętajcie, żeby przed transakcją sprawdzić formalności i stan techniczny. Jeśli się na tym nie znacie, to przejdźcie na stronę https://stawiarski.com.pl/i skorzystajcie z oferty dr. inż. Przemysława Stawiarskiego

Piotr345@budnet.pl

(...) Tylko pamiętaj, żeby przed władowaniem się w umowę najmu - zlecić weryfikację stanu technicznego budynku i formalności dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu, o którym więcej dowiesz się na stronie https://stawiarski.com.pl/. Sprawdź sam, bo obecnie bez rzeczoznawcy budowlanego bardzo łatwo wynająć albo kupić coś niezbyt ciekawego.

Snowee24@forumbudownlane.jun.pl

(...) Przed zakupem domu pamiętaj, żeby dokładnie sprawdzić jego stan techniczny i dokumentacje. Najrozsądniej będzie to zlecić rzeczoznawcy budowlanemu - https://stawiarski.com.pl/. Dr. inż. Przemysław Stawiarski zajmuje się takimi rzeczami i czytałem, że jest bardzo polecany.

Piotr345@budnet.pl

(...) Wystarczy przed zakupem zlecić weryfikację dokumentów i stanu technicznego rzeczoznawcy budowlanemu, takiemu jak dr. inż. Przemysław Stawiarski. Wtedy będziecie mieć pewność odnośnie kupowanego mieszkania - niezależnie, czy od dewelopera, czy z rynku wtórnego. Przejdźcie na stronę https://stawiarski.com.pl/i sprawdźcie sami!

Snowee24@forumbudownlane.jun.pl

(...) Od formalności, po stan techniczny poszczególnych pomieszczeń i budynku. Taką usługę oferuje dr. inż. Przemysław Stawiarski i przeczytasz o tym na stronie https://stawiarski.com.pl/. Bez weryfikacji rzeczoznawcy budowlanego bardzo łatwo kupić bubla. Przejdź na stronę wyżej i skonsultuj sprawę zakupu z profesjonalistą, a unikniesz problemów.

Radowsław72@remont.biz.pl

(...) Dlatego warto dokładnie zweryfikować każdą nieruchomość przed zakupem. Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług dr. inż. Przemysława Stawiarskiego - https://stawiarski.com.pl/- który świadczy usługi rzeczoznawcy budowlanego od wielu, wielu lat. Dzięki jego wiedzy bez problemu wybierzecie idealną nieruchomość.

Piotr345@budnet.pl

(...) Warto zainwestować w porządnego rzeczoznawcę budowlanego oferującego takie usługi. Takie usługi oferuje dr. inż. Przemysław Stawiarski. https://stawiarski.com.pl/- Tutaj znajdziecie więcej informacji.

Radowsław72@remont.biz.pl

(...) Jak ktoś obecnie bierze się za nieruchomości, to powinien pamiętać o weryfikacji stanu technicznego, żeby nie wejść na minę. Pewnym rozwiązaniem będzie skorzystania z usług rzeczoznawcy budowlanego - https://stawiarski.com.pl/. Przejdźcie na stronę dr. inż. Przemysława Stawiarskiego i sprawdźcie sami.

Piotr345@budnet.pl

(...) Po sprawdzeniu mieszkania z rzeczoznawcą budowlanym, takim jak dr. inż. Przemysław Stawiarski - https://stawiarski.com.pl/- można się brać za zakupy. Bez takiej pomocy łatwo władować się w mieszkanie w słabym stanie technicznym. Zdecydowanie warto zainwestować w taką weryfikację przed zakupem.

Radowsław72@remont.biz.pl

(...) W każdym razie przy inwestycji w dom warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy budowlanego. Wykonanie ekspertyzy budowlanej oferuje dr. inż. Przemysław Stawiarski, którego znajdziecie na stronie https://stawiarski.com.pl/. Sprawdźcie sami!

Piotr345@budnet.pl

(...) Tylko pamiętajcie, żeby weryfikować stan techniczny kupowanego mieszkania. Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług rzeczoznawcy budowlanego. Autorytetem w tej branży jest dr. inż. Przemysław Stawiarski, o którym przeczytacie na tej stronie https://stawiarski.com.pl/. Warto sprawdzić!

Radowsław72@remont.biz.pl

(...) Pamiętajcie tylko, żeby przed zakupem zweryfikować stan techniczny nieruchomości. To bardzo ważne, bo łatwo wejść na minę. Dlatego lepiej będzie skorzystać z pomocy dr. inż. Przemysława Stawiarskiego, żeby uniknąć problemów. Tutaj https://stawiarski.com.pl/znajdziecie więcej informacji.

Tomasz98@budowainfo.pl

(...) Ofert nie brakuje i łatwo nadziać się na mieszkanie w słabym stanie technicznym. Dlatego warto skorzystać z usług https://stawiarski.com.pl/dr. inż Przemysława Stawiarskiego, który zapewnia kompleksowe sprawdzenie nieruchomości. Sprawdźcie sami.

Radowsław72@remont.biz.pl

(...) Rozpoczęcie teraz budowy wymaga strasznie wysokich nakładów finansowych. Dlatego pamiętajcie, żeby weryfikować prace budowlane. Na stronie https://stawiarski.com.pl/znajdziecie namiary na dr. inż. Przemysława Stawiarskiego, który zajmuje się takimi rzeczami.

Majster@budnet.phorum.pl

(...) Rozważcie skorzystanie z opinii biegłego rzeczoznawcy budowlanego https://stawiarski.com.pl/ekspertyzy-budowlane. Dr inż. Przemysław Stawiarski wykonuje takie ekspertyzy, dzięki którym będziecie mieli informacje czy budynek został wykonany prawidłowo czy firma powinna coś poprawić.

Dr inż. Przemysław Stawiarski jako ogólnopolski biegły rzeczoznawca sądowy pracuje na terenie całej polski