Biegły Rzeczoznawca Budowlany | Ekspertyza Budowlana

Rzeczoznawca budowlany Częstochowa

Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca dr inż. i absolwent prawa dowodowego

"Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego |

Rzeczoznawca budowlany Częstochowa, ekspertyza budowlana

Budownictwo w Częstochowie, miejscu o wyjątkowej historii i bogatym dziedzictwie kulturowym, stanowi fascynującą mozaikę architektoniczną. Miasto to reprezentuje różnorodność stylów, obejmujących zarówno zabytkowe budowle sakralne, jak i nowoczesne inwestycje, co nadaje mu unikalny charakter.

Rzeczoznawcy budowlani w Częstochowie

Rzeczoznawcy budowlaniw Częstochowie odgrywają kluczową rolę w zachowaniu, renowacji i nadzorze nad charakterystycznymi dla tego regionu obiektami. Ich praca obejmuje wszechstronną analizę stanu technicznego budynków, kontrolę dokumentacji projektowej, nadzór nad postępem prac oraz sporządzanie ekspertyz.

W mieście, gdzie zabytkowe budynki łączą się z nowymi inwestycjami, rzeczoznawcy budowlani są niezwykle istotni w zapewnieniu autentyczności, bezpieczeństwa i wartości historycznej obiektów. Oprócz diagnozy stanu technicznego, udzielają wsparcia w kwestiach konserwacji, renowacji czy modernizacji, dbając o zachowanie oryginalnych cech architektonicznych.

Budownictwo typowe w Częstochowie to nie tylko zabytkowe kamienice czy klasztory, ale także nowoczesne projekty, które stanowią rozwój miasta. Rzeczoznawcy budowlani Częstochowa pełnią istotną rolę w kontroli jakościowej, zapewniając zgodność z przepisami oraz normami, a także sprawdzając zgodność planów budowlanych z lokalnymi wytycznymi.

Praca rzeczoznawców budowlanych w Częstochowie

Praca rzeczoznawców budowlanych w Częstochowie wymaga zarówno znajomości dziedzictwa kulturowego, jak i najnowszych technologii w budownictwie. Ich zaangażowanie jest kluczowe dla zapewnienia zgodności z przepisami, jakością oraz trwałością realizowanych inwestycji, co ma istotny wpływ na rozwój infrastruktury i zachowanie dziedzictwa architektonicznego tego wyjątkowego miasta.

Na terenie zakładu znajduje się działka budowlana o powierzchni 0,4 ha, którą inwestor(właściciel) postanowił utwardzić poprzez położenie płyt parkingowych. Celowość tego przedsięwzięcia wynika z konieczności wykorzystania działki jako placu składowego i montażowego dla nowej inwestycji, na którą ma już prawomocne pozwolenie. Wartość maszyn produkcyjnych, które mają być złożone na tym terenie, przekracza 4 miliony złotych. W związku z tym, czy konieczne było zgłoszenie tych robót? Urząd starosty żąda pozwolenia. Czy można te roboty wykonać bez zgłoszenia?

Opisany stan faktyczny dotyczy utwardzenia terenu o określonym przeznaczeniu. Z punktu widzenia przepisów Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), utwardzenie może być oceniane w różny sposób. W przypadku planowanych robót prowadzących do budowy obiektu budowlanego o określonym przeznaczeniu, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Dla przykładu, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych powyżej 10 stanowisk, miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych lub placu składowego, to sytuacje, które wymagają pozwolenia (art. 29 ust. 1 pkt 10 Pb). Jednakże, orzecznictwo wskazuje, że w odniesieniu do placu składowego może być wystarczające jedynie zgłoszenie (wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Rz 462/14, Lex nr 1493191).

Niektóre prace związane z utwardzeniem terenu, nie będące obiektem budowlanym o określonym przeznaczeniu, wymagają jedynie dokonania zgłoszenia (art. 29 ust. 2 pkt 5 Pb). Prace te obejmują wszelkie roboty związane z utwardzeniem powierzchni gruntu z wykorzystaniem materiałów budowlanych, takie jak wylanie płyty betonowej czy ułożenie kostki brukowej (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 września 2013 r., sygn. akt II SA/Po 555/13, Lex nr 1393262). Jednakże, budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania podczas realizacji robót budowlanych lub budowa barakowozów nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 24 Pb). To samo dotyczy obiektów czasowo służących prowadzeniu robót budowlanych.

W kontekście utwardzenia terenu w celu utworzenia placu składowego i montażowego dla maszyn produkcyjnych, jest możliwe zaklasyfikowanie tego jako obiektu przeznaczonego do czasowego użytkowania podczas realizacji robót budowlanych. Taka ocena wynika z faktu, że obiekt taki służy wyłącznie w trakcie realizacji inwestycji, której dotyczy ostateczne pozwolenie na budowę. Istotne jest jednak, aby ten teren mieścił się w granicach terenu budowy. Rozumienie terenu budowy może obejmować zarówno działkę, na której realizowane są roboty budowlane, jak i teren do niej przyległy, jeśli inwestor ma prawo do jego wykorzystania w tym celu (wyrok NSA z dnia 20 maja 2003 r., sygn. akt IV SA 2276/01, ONSA 2004, nr 2, poz. 63). Jednakże, dla ułożenia płyt parkingowych służących prowadzeniu robót budowlanych. Rzeczoznawcy budowlani w Częstochowie odgrywają kluczową rolę w branży budowlanej, dostarczając kompleksowe usługi ekspertyz, które są kluczowe dla właścicieli nieruchomości, inwestorów oraz instytucji publicznych.

Rzeczoznawca budowlany Częstochowa

Rzeczoznawca budowlany Częstochowa to wysoko wykwalifikowany specjalista, posiadający specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do oceny stanu technicznego budynków. Ich zadaniem jest przeprowadzanie ekspertyz budowlanych, które obejmują kompleksową analizę techniczną, strukturalną i użytkową budynków.

Ekspertyza budowlana Częstochowa

Ekspertyza budowlana oferowana przez rzeczoznawców budowlanych w Częstochowie opiera się na dokładnych badaniach technicznych mających na celu zidentyfikowanie usterek, wad konstrukcyjnych, czy zagrożeń bezpieczeństwa w obiektach budowlanych. Proces ekspertyzy obejmuje szczegółową analizę dokumentacji technicznej, przeprowadzanie inspekcji terenowych oraz stosowanie różnorodnych metod diagnostycznych.

Gdzie szukać pomocy biegłego rzeczoznawcy budowlanego

Jeżeli masz problem w budownictwie, koniecznie skontaktuj się z biegłym rzeczoznawcą budowlanym dr inż. Przemyslawem Stawarskim, przedstaw swój problem i pozwól na jego rozwiązanie. Tutaj znajdziesz kontakt.

Rzeczoznawca Budowlany Częstochowa
Praktyka
Lat doświadczenia
Mobilność
Zasięgu w Polsce i Europie
Kontakt
Telefonów dziennie
Opracowania
Ekspertyz i opinii
Klient
1
Ty jesteś najważniejszy

W tych miejscach już wykonywałem ekspertyzy budowlane, do Ciebie także przyjadę

Każdy klient to klient jedyny, najważniejszy

Moi klienci:

Klientami przedsiębiorstwa Biura opinii sądowych i ekspertyz budowlanych dr inż. Przemysława Stawiarskiego, rzeczoznawcy sądowego, rzeczoznawcy robót budowlanych, biegłego budowlanego są:

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne
 • przedsiębiorstwa
 • inwestorzy
 • wykonawcy
 • deweloperzy
 • banki i organizacje finansowe
 • organy podatkowe
 • urzędy administracji publicznej
 • organy administracji centralnej
 • Sądy
 • Prokuratury
 • Policja na terenie całej Polski


Wszystkie zlecenia bazują na zapytaniach ofertowych, składanych ofertach oraz umowach.

Dr inż. Przemysław Stawiarski jako ogólnopolski biegły rzeczoznawca sądowy pracuje na terenie całej polski