Biegły Rzeczoznawca Budowlany | Ekspertyza Budowlana

Opinia techniczna, ekspertyza budowlana – co to jest?

Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca dr inż. i absolwent prawa dowodowego

"Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego |

Opinia techniczna, ekspertyza budowlana – co to jest?

Opinie technicznei ekspertyzy budowlaneto specjalistyczne opracowania techniczne w budownictwie sporządzane na okoliczność występowania nieprawidłowości w wyniku zdarzeń losowych, zjawisk atmoferycznych, powstałych użytkowania lub w trakcie realizacji budowy . Opinie techniczne i ekspertyzy budowlane przygotowuje biegły rzeczoznawca budowlanyna każde zapytanie osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, organów administracyjnych i każdego kto poszukuje ustaleń, wniosków i zaleceń, a także ustalenia osób odpowiedzialnych.

Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne wykonuje się w zakresie poprawności wykonanych prac budowlanych, remontowych, analizy spękań, przecieków i przesiąków wodnych, zawilgocenia i zagrzybienia, innych uszkodzeń budowlanych, a także dokonuje ocen wykonanych prac na potrzeby przedsądowe i sądowe.

Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne wydawane są na etapie stanu surowego budynku, fundamentó, ścian, wykonanych elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, dachów, izolacji, prac wykończeniowych wewnątrz budynków, powierzchni brukowanych jak parkingi, place, ogrodzeń i bram wjazdowych i wiele innych.

Każde zapytanie jest analizowne indywidualnie i sporządzana jest oferta na wykonanie ekspertyzy budowlanej, opinii technicznej w zależności od potrzeb i stanu sprawy.

Należy pamiętać, że każda oferta na sporządzenie opinii technicznej i ekspertyzy budowlanej jest nieodpłatna.

Opinia techniczna oraz ekspertyza budowlana stanowią istotne opracowania w dziedzinie budownictwa, sporządzane przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego w celu analizy nieprawidłowości wynikających z różnych zdarzeń losowych, oddziaływań atmosferycznych, błędów w procesie budowlanym, czy defektów powstałych w trakcie eksploatacji obiektu.

Biegły rzeczoznawca budowlany, specjalizuje się w przygotowywaniu ekspertyz i opinii technicznych dotyczących poprawności prac budowlanych, remontowych, analizy uszkodzeń strukturalnych, jak również oceny stanu technicznego budynków na potrzeby postępowań sądowych czy przedsądowych.

Jego unikalne kwalifikacje pozwalają na kompleksową analizę i ocenę sytuacji z perspektywy zarówno technicznej, jak i prawniczej.

Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne opracowywane są w odniesieniu do różnych elementów konstrukcyjnych budynku, takich jak fundamenty, ściany, elewacje, instalacje, izolacje termiczne czy prace wykończeniowe zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dodatkowo, zajmuje się analizą stanu powierzchni brukowanych, parkingów, placów czy ogrodzeń, zapewniając kompleksową ocenę stanu technicznego każdego z tych elementów.

Niezmiernie istotne jest indywidualne podejście do każdej sprawy, co sprawia, że rzeczoznawca budowlany analizuje zapytania klientów osobno i dostosowuje ofertę na sporządzenie opinii technicznej lub ekspertyzy budowlanej zgodnie z potrzebami klienta i charakterem sytuacji.

Warto zaznaczyć, że oferty na wykonanie opinii technicznej oraz ekspertyzy budowlanej są nieodpłatne, co pozwala klientom na skorzystanie z profesjonalnej oceny sytuacji bez żadnych opłat związanych z wstępną analizą i proponowanymi działaniami.

doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Opinia techniczna ekspertyza budowlana co to jest doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Opinia techniczna ekspertyza budowlana co to jest

Sprawdź inne artykuły!

Praktyka
Lat doświadczenia
Mobilność
Zasięgu w Polsce i Europie
Kontakt
Telefonów dziennie
Opracowania
Ekspertyz i opinii
Klient
1
Ty jesteś najważniejszy