Biegły Rzeczoznawca Budowlany | Ekspertyza Budowlana

Biegli sądowi

Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca dr inż. i absolwent prawa dowodowego

"Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego |

Biegli sądowi

Biegły sądowy znany również jako biegły z zakresu sądowo-ekspertyzowego, to specjalista w danej dziedzinie, który udziela swojego świadectwa w sprawach sądowych lub prawniczych. Jego rola polega na dostarczeniu sądowilub innym organom prawnym niezależnej i rzetelnej opiniiopartej na jego fachowej wiedzy i doświadczeniu. Biegli sądowi pełnią ważną funkcję w systemie sprawiedliwości, pomagając w rozstrzyganiu spraw, które wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej, naukowej lub zawodowej. Kluczowymi aspektami dotyczącymi pracy biegłego sądowego są:

  • niezależność: Biegli sądowi muszą działać niezależnie i obiektywnie. Ich ekspertyzynie mogą być stronnicze ani zmanipulowane. Ich lojalność kierowana jest przede wszystkim wymogiem uczciwości i profesjonalizmu.
  • wykształcenie i doświadczenie: Biegli sądowi są specjalistami w swoich dziedzinach, takimi jak budownictwo, bezpieczeństwo i higiena pracy, medycyna, inżynieria, psychologia, nauki ścisłe, finanse, czy językoznawstwo. Muszą posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, aby dostarczyć wiarygodne ekspertyzy.

Biegły sądowy może być powoływany do sporządzenia ekspertyzy lub opinii w sprawach sądowych. Ich ekspertyzy mogą dotyczyć różnych kwestii, takich jak ocena dowodów, rekonstrukcje zdarzeń, wyceny mienia, badanie psychologiczne, identyfikacja dokumentów, czy analiza techniczna.

Wynagrodzenie biegłych sądowych

Biegli sądowi są wynagradzani za swoją pracę. Wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o stawkę godzinową za wykonanie ekspertyzy.

Ekspertyzy biegłych sądowych

Biegli sądowi składają swoje ekspertyzy lub zeznania w trakcie procesu sądowego. Ich świadectwa stanowią istotny element dowodowy i pomagają sędziom i prawnikom w podejmowaniu trafnych decyzji. Biegli sądowi muszą działać zgodnie z etycznymi normami i przepisami zawodowymi, a także dostosować się do zasad poufności i tajemnicy zawodowej.

Warto podkreślić, że biegli sądowi odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu sprawiedliwości w procesie sądowym, zwłaszcza w przypadkach, gdzie specjalistyczna wiedza jest niezbędna do rozstrzygnięcia sprawy. Dzięki ich ekspertyzom sądy są w stanie dokładnie ocenić fakty i dostosować odpowiednie rozstrzygnięcia prawne do konkretnych okoliczności danej sprawy.

Rola biegłego sądowego jest niezmiernie istotna w kontekście działań sądowych i prawniczych. Jego ekspertyzy oparte są na specjalistycznej wiedzy oraz doświadczeniu, stanowiąc fundamentalny element w procesie rozstrzygania spraw wymagających szczególnego wsparcia technicznego lub naukowego.

doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - BHP przy Robotach Budowlanych

Sprawdź inne artykuły!

Praktyka
Lat doświadczenia
Mobilność
Zasięgu w Polsce i Europie
Kontakt
Telefonów dziennie
Opracowania
Ekspertyz i opinii
Klient
1
Ty jesteś najważniejszy