Biegły Rzeczoznawca Budowlany | Ekspertyza Budowlana

Pasja rzeczoznawcy budowlanego

Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca dr inż. i absolwent prawa dowodowego

"Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego |

Pasja rzeczoznawcy budowlanego

Przemysław Stawiarski, inżynier budownictwa oraz biegły rzeczoznawca, pasjonuje się ekspertyzami budowlanymi, nadzorem nad procesami budowlanymi oraz zagadnieniami prawnymi związanymi z tą dziedziną. Posiadam bogate doświadczenie zawodowe oraz gruntowne wykształcenie w obszarze budownictwa i prawa, gotowy do świadczenia kompleksowych usług na terenie całej Polski.

W mojej pracy skupia się na szerokim zakresie działań związanych z budynkami i budowlami, a żaden aspekt budownictwa nie jest dla mnie obcy czy niezrozumiały. Jako biegły rzeczoznawca budowlanyi sądowy, oferuję rzetelną, niepodważalną opinię techniczną, ekspertyzy budowlane oraz opinie sądowe.

Kluczową kwestią podczas wznoszenia budynku jest wybór odpowiedniej technologii, metod konstrukcyjnych oraz materiałów budowlanych, co ma bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Doradztwo techniczne w tym obszarze może mieć kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiednich materiałów i technologii, dlatego aktywnie uczestniczę w procesach budowlanych, wykładach oraz seminariach. Ponadto, pełni rolę wykładowcy dla Sędziów i Prokuratorów, dzieląc się wiedzą z zakresu budownictwa.

Jako biegły rzeczoznawca budowlany, formułuję wnioski, które mogą przynieść realne korzyści. Zapewniając kompleksowe opracowania, w tym ekspertyzy budowlane, opinie techniczne oraz opinie sądowe, staram się zamieszczać szczegółowe rekomendacje w zakresie naprawy wad i usterek budynków, takich jak pęknięcia, uszkodzenia konstrukcyjne czy zawilgocenia.

Wykonuje badania laboratoryjne oraz polowe poszczególnych materiałów budowlanych, co umożliwia wnikliwe diagnozowanie problemów i wskazanie skutecznych rozwiązań. Moje opracowania zawierają wszelkie istotne dane, które mogą posłużyć do naprawy budynków, a także do dochodzenia praw własnościowych na drodze sądowej lub odszkodowawczej.

Posiadając wykształcenie prawnicze, pomaga w identyfikowaniu i ustalaniu odpowiedzialności za wady budowlane, co umożliwia skuteczne dochodzenie swoich praw. Dzięki moim wieloletnim doświadczeniom, a także sukcesom w zakończonych postępowaniach, jest w stanie wskazać prawidłowy kierunek działań.

Oferta usług obejmuje sporządzanie ekspertyz budowlanych, opinii sądowych oraz opinii technicznych dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, organów administracji publicznej oraz Sądów i Prokuratur. Działania obejmują wszelkiego rodzaju obiekty budowlane, od mieszkań jednorodzinnych po obiekty przemysłowe.

Rzetelnie sporządzone ekspertyzy stanowią podstawę dla zapewnienia bezpieczeństwa obiektów oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Dzięki mojej wiedzy, doświadczeniu i starannie wykonanej pracy, klient otrzymuje kompleksowe opracowania spełniające najwyższe standardy, które można wykorzystać w procesach naprawczych oraz dochodzeniu praw.

Jako biegły rzeczoznawca budowlany i sądowy, wykonuje usługi z najwyższą starannością i profesjonalizmem, a każde zlecenie traktuję indywidualnie, dostosowując się do potrzeb klienta. Działalność biegłego rzeczoznawcy budowlanego obejmuje kompleksową analizę stanu technicznego budynków oraz poszczególnych ich elementów. Przeprowadzam wnikliwe analizy uszkodzeń i zjawisk zachodzących w obiektach budowlanych. Sporządzam ekspertyzy budowlane, opinie techniczne i opinie sądowe, które mają na celu rzetelnie ocenić procesy i zdarzenia budowlane, zarówno w trakcie budowy, jak i w okresie użytkowania.

Działalność nie ogranicza się jedynie do sporządzania dokumentacji. Wykonuje także badania laboratoryjne oraz polowe, które pozwalają na dogłębną ocenę stanu materiałów budowlanych i ich wpływu na całość obiektu. Wszystkie moje opracowania zawierają szczegółowe zalecenia dotyczące naprawy wykrytych wad i usterek, tak aby klient mógł podejmować odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa budynku oraz dochodzenia swoich praw.

Dzięki praktycznej wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie prawa, pomaga w identyfikowaniu odpowiedzialności za powstałe wady budowlane oraz wspieram klientów w procesach sądowych czy odszkodowawczych. Działania są kompleksowe i mają na celu nie tylko wykrycie problemów, ale również wsparcie w podejmowaniu dalszych kroków, by móc skutecznie naprawić szkody i chronić interesy klienta.

Realizując zlecenia, stawia na indywidualne podejście do każdego klienta, dopasowując ofertę usług do konkretnych potrzeb i oczekiwań. Moje działania obejmują wszystkie rodzaje obiektów budowlanych, bez względu na ich przeznaczenie czy specyfikę, a moja praca jest wykonywana z najwyższą starannością oraz z zachowaniem obowiązujących standardów.

Zapewnia kompleksową pomoc na etapie analizy technicznej, ekspertyzy budowlanej, czy tworzenia opinii sądowych, co umożliwia swoim klientom skuteczne podejmowanie decyzji i naprawę wszelkich wykrytych problemów. Jeste gotowy służyć swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem, aby zapewnić kompleksową obsługę w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego.

doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Pasja rzeczoznawcy budowlanego doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Pasja rzeczoznawcy budowlanego doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Pasja rzeczoznawcy budowlanego

Sprawdź inne artykuły!

Praktyka
Lat doświadczenia
Mobilność
Zasięgu w Polsce i Europie
Kontakt
Telefonów dziennie
Opracowania
Ekspertyz i opinii
Klient
1
Ty jesteś najważniejszy