Biegły Rzeczoznawca Budowlany | Ekspertyza Budowlana

Biegły rzeczoznawca budowlany

Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca dr inż. i absolwent prawa dowodowego

"Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego |

Biegły rzeczoznawca budowlany

Biegły rzeczoznawca budowlany to specjalista z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, który przygotowuje ekspertyzy budowlane, opinie techniczneoraz inne dokumenty mające charakter opiniodawczy. Rzeczoznawcy budowlani zajmują się wieloma zagadnieniami, takimi jak:

 • ocena stanu technicznego budynkówi obiektów budowlanych: Analizują stan techniczny budynków, identyfikując ewentualne uszkodzenia i problemy techniczne.
 • Ustalanie przyczyn i skutków uszkodzeń budowlanych: Badają przyczyny uszkodzeń konstrukcji budynków oraz oceniają ich skutki.
 • Opiniowanie projektów budowlanych: Wydają opinie dotyczące zgodności projektów z normami i przepisami technicznymi.
 • Wybór odpowiedniego biegłego sądowego zależy od rodzaju usługi, jakiej potrzebujemy.

Dr inż. Przemysław Stawiarski, biegły sądowy i specjalista w zakresie konstrukcji budowlanych oraz napraw i remontów, cieszy się doskonałą reputacją. Koszt opinii biegłego budowlanego zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj usługi, zakres prac oraz lokalizacja obiektu. Przy wyborze rzeczoznawcy budowlanego istotne jest zwrócenie uwagi na jego doświadczenie i kwalifikacje oraz zakres świadczonych usług.

Przed zleceniem usługi rzeczoznawcy budowlanego warto uzyskać od niego wycenę.

Rzeczoznawca budowlany to osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w budownictwie oraz uprawnienia do wykonywania ekspertyz budowlanych. Ekspertyza budowlana to szczegółowe opracowanie zawierające ocenę stanu technicznego obiektu budowlanego, jego elementów oraz przyczyn i skutków występujących uszkodzeń.

Do wykonywania ekspertyz budowlanych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych w danej specjalności budownictwa.

Ekspertyzy budowlane różnią się w zależności od celu ich wykonania. Do najczęstszych rodzajów należą:

 • Ekspertyza stanu technicznego obiektu budowlanego: Określa stan techniczny obiektu i jego elementów.
 • Ekspertyza budowlana przyczyn i skutków uszkodzeń: Ustala przyczyny i skutki uszkodzeń obiektu budowlanego.
 • Ekspertyza projektowa: Ocenia zgodność projektu z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonywanie ekspertyz budowlanych

Rzeczoznawcy budowlani wykonują ekspertyzy na zlecenie osób fizycznych, firm lub instytucji. Przeprowadzają oględziny obiektu budowlanego i na tej podstawie sporządzają ekspertyzę.

Koszt wykonania ekspertyzy budowlanej

Koszt ekspertyzy zależy od jej rodzaju, zakresu prac i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

Rzeczoznawca budowlany odgrywa ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Ekspertyzy budowlane umożliwiają określenie stanu technicznego obiektów, ustalenie przyczyn i skutków uszkodzeń oraz wdrożenie działań naprawczych, które zapobiegną dalszym problemom.

Przykłady ekspertyz budowlanych we Wrocławiu mogą być różnorodne:

 • Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkaniowego: Wykazuje potrzebę remontu dachu bądź innych istotnych elementów konstrukcyjnych.
 • Ekspertyza przyczyn i skutków uszkodzeń stropu budynku: Wskazuje, że uszkodzenia wynikają z nieprawidłowej eksploatacji obiektu.
 • Ekspertyza projektowa dla nowego budynku handlowego: Stwierdza zgodność projektu z obowiązującymi przepisami i normami.

Rzeczoznawca budowlany odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Ekspertyzy budowlane są kluczowe dla określenia stanu technicznego obiektów, ustalenia przyczyn i skutków uszkodzeń oraz oceny zgodności projektów budowlanych z obowiązującymi przepisami i normami.

Zlecenie ekspertyzy budowlanej rzeczoznawcy budowlanego pozwala na uzyskanie kompleksowej analizy stanu technicznego obiektu i rekomendowanych działań naprawczych czy modernizacyjnych. To kluczowy krok w dbaniu o bezpieczeństwo oraz właściwe funkcjonowanie obiektów budowlanych.

Ekspertyzy budowlane są niezwykle istotne dla właścicieli, deweloperów, a także zarządców nieruchomości, zapewniając rzetelną ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych. Posiadającą specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, rzeczoznawca budowlany wykonuje kompleksową analizę oraz przygotowuje dokumentację ekspertyz, które mogą być wykorzystywane przy podejmowaniu istotnych decyzji inwestycyjnych, remontowych czy przy rozstrzyganiu sporów w zakresie budowlanym.

Eksperci budowlani w swojej praktyce obejmują szeroki zakres usług, w tym:

 • Ocena stanu technicznego: Skupia się na kompleksowej analizie stanu technicznego obiektu, jego elementów konstrukcyjnych i instalacji.
 • Analiza przyczyn uszkodzeń: Określa genezę oraz skutki uszkodzeń konstrukcji budynku, co jest kluczowe dla podejmowania działań naprawczych.
 • Opinie projektowe: Ocena zgodności projektów budowlanych z wymogami prawnymi i normami technicznymi.

Wybór rzeczoznawcy budowlanegowymaga uwzględnienia jego doświadczenia, specjalizacji oraz kompetencji w zakresie prowadzenia ekspertyz budowlanych. Dzięki kompleksowej analizie oraz rekomendacjom zawartym w ekspertyzach budowlanych, można podejmować trafne decyzje inwestycyjne oraz zapewnić odpowiednie utrzymanie i bezpieczeństwo obiektów budowlanych.

Koszt wykonania ekspertyz budowlanych zależy od zakresu prac oraz specyfiki obiektu, dlatego warto uzyskać wycenę indywidualną, dostosowaną do potrzeb klienta. Profesjonalny rzeczoznawca budowlany oferuje rzetelną i kompleksową analizę, która stanowi solidną podstawę do podejmowania kluczowych decyzji w zakresie nieruchomości i budownictwa.

doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Biegły rzeczoznawca budowlany doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Biegły rzeczoznawca budowlany doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Biegły rzeczoznawca budowlany

Sprawdź inne artykuły!

Praktyka
Lat doświadczenia
Mobilność
Zasięgu w Polsce i Europie
Kontakt
Telefonów dziennie
Opracowania
Ekspertyz i opinii
Klient
1
Ty jesteś najważniejszy