Biegły Rzeczoznawca Budowlany | Ekspertyza Budowlana

Opinia techniczna - czym jest i jakie są jej składowe

Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca dr inż. i absolwent prawa dowodowego

"Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego |

Opinia techniczna - czym jest i jakie są jej składowe

Opinia technicznajest osadzona na potwierdzeniu, stwierdzonego w czasie audytu, faktycznego statusu obiektu ewentualnie jego fragmentu, powiedzmy ściany (co powinno wynikać ze zlecenia). Głównym elementem opinii technicznej jest opinia techniczna. Może ona funkcjonować jako samodzielna usługa. W tym stanowisku nie podaje się domniemanych źródeł występowania zaobserwowanych mechanizmów czy zdarzeń. Powody zamówienia opinii technicznej mogą być następujące:

 • oszacowania ryzyka następstw pęknięć ścian czy stropów,
 • Ocena skutków zalań czy zawilgoceńistotnych elementów obiektu,
 • Ocena wpływu pożaru na strukturę obiektu,
 • konieczności fachowej oceny wykonania budowlanych prac wykończeniowych,
 • istnieje potrzeba potwierdzenia u inżyniera odczuć o technicznym stanie obiektu,
 • w sytuacji planów zakupu mieszkania czy domu szczególnie z rynku wtórnego.

Usługę tą przeprowadzam przed podjęciem modernizacji, w czasie jej trwania ewentualnie po zakończeniu czynności, jako element sprawdzający prawidłowe wykonanie prac. Zaś w przypadku zakupy obiektu od developera przed ostatecznym odbiorem. Rzetelna ocena budowlana wymaga podjęcia następujących czynności:

 • wizji lokalnej,
 • oceny stanu technicznego,
 • oceny zagrożeń dla całości obiektu lub jego elementów objętych zleceniem,
 • przygotowania szczegółowej opinia rzeczoznawcy, którym musi być Inżynier budowlany z pełnymi uprawnieniami bez ograniczeń.

Z wykonaniem usług staram się dopasować do klientów. Jeśli jest taka potrzeba pojawiam się na wizji lokalnej nawet w dniu zlecenia. Na przygotowanie opinii niezbędne jest od 5 do 10 dni roboczych co oczywiście jest uzależnione od zakresu prac nad danym zleceniem.

Co opinia techniczna zawierać

 • ocenę budowlaną,
 • sugestie dotyczące rozwiązań technicznych lub wskazanych remontów,
 • kompendium wszelkich wniosków i spostrzeżeń oraz odpowiedzi na pytania zleceniodawcy.

Opinie techniczne są wydawane w zakresie:

 • Braku konfliktu projektu z ostatecznym efektem prac – takiej weryfikacji podejmuję się na rynku wtórnym jak i pierwotnym, aby sprawdzić czy nie ma szkodliwych odstępstw od projektu budowlanego.
 • Statusu konstrukcji obiektu – przeprowadzam pełną kontrolę techniczną większości segmentów obiektu od fundamentów po dach. Szczególną uwagę przykładamy do kontroli głównych elementów konstrukcyjnych takich jak więźba dachowa, kominy, stropy i ściany nośne.
 • Wytrzymałości stropów itp – kontroluję wówczas stan techniczny struktur,
 • Opinia techniczna poprawności przeprowadzonych prac budowlanych i remontowych – zweryfikowanie jakości przeprowadzonych prac budowlanych, a także poprawne ich wykonanie bez konfliktu z ogólnie przyjętą normą sztuki budowlanej. W wypadku remontów i modernizacji również ocena stanu elementów konstrukcyjnych narożnych na ewentualną ingerencję w ich strukturę.
 • Odbiór obiektu, w imieniu kupującego, od dewelopera– stwierdzenie prawidłowości przeprowadzonych prac, jakości ich wykonania (np. kątów, wysokości ich zgodności z projektem itd.), a także ewentualnych zawilgoceń i obecności grzyba.
 • Opinia techniczna o stanie obiektu przed jego zakupem – kompleksowe zweryfikowanie statusu technicznego obiektu.

Jaki jest koszt usługi biegłego rzeczoznawcy budowlanego?

W przypadku opinii budowlanej w prostych zleceniach może ona generować koszt kilku tysięcy zł. Nie ma jednak możliwości ustalenia stałego cennika bowiem na wycenę ma wpływ skala obiektu, a także wachlarz czynności diagnostycznych. Niezbędny jest kontakt bezpośredni przez email lub telefonicznie. Już przy pierwszym kontakcie Zleceniodawca pozna koszt usługi.

Opinia techniczna to szczegółowa analiza stanu technicznego obiektu lub jego fragmentu, sporządzona na podstawie audytu przeprowadzonego przez specjalistę. Składa się głównie z opinii technicznej, stanowiącej główny element tej usługi. Istnieje wiele powodów, dla których może być potrzebna opinia techniczna:

 • Oszacowanie ryzyka wynikającego z pęknięć ścian lub stropów.
 • Ocena skutków zalań lub zawilgocenia kluczowych elementów obiektu.
 • Określenie wpływu pożaru na strukturę budynku.
 • Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych w budownictwie.
 • Potwierdzenie stanu technicznego obiektu przed zakupem, zwłaszcza na rynku wtórnym.
Usługa opinii technicznej może być świadczona przed, w trakcie lub po zakończeniu prac modernizacyjnych, a także przed ostatecznym odbiorem obiektu od developera. Rzetelna ocena budowlana obejmuje wizję lokalną, ocenę stanu technicznego oraz identyfikację zagrożeń dla obiektu.

W skład opinii technicznej wchodzą:

Ocena budowlana

Zalecenia dotyczące rozwiązań technicznych lub koniecznych napraw. Podsumowanie spostrzeżeń i odpowiedzi na pytania zleceniodawcy. Oferowane opinie techniczne obejmują między innymi:

 • Weryfikację zgodności projektu z ostatecznym wykonaniem prac.
 • Kontrolę stanu konstrukcji obiektu.
 • Oceny wytrzymałości stropów i innych elementów konstrukcyjnych.
 • Oceny jakości przeprowadzonych prac i remontów.
 • Odbiór obiektu od dewelopera.
 • Opinie przed zakupem obiektu.
Opinia techniczna stanowi detaliczną analizę stanu technicznego danego obiektu lub jego części, opartą na audycie przeprowadzonym przez specjalistę w dziedzinie budownictwa. Głównym elementem tej usługi jest opinia techniczna, która stanowi istotną część całego procesu. Istnieje wiele motywacji, dla których zleca się wykonanie opinii technicznej:
 • ocena ryzyka związanego z pęknięciami w konstrukcji, takimi jak ściany czy stropy.
 • analiza skutków zalań lub zawilgocenia kluczowych elementów budynku.
 • określenie wpływu pożaru na stan techniczny obiektu.
 • ocena jakości prac remontowych czy wykończeniowych w budynkach.
 • potrzeba weryfikacji stanu technicznego obiektu przed jego zakupem, szczególnie na rynku wtórnym.

Usługa opinii technicznej może być wykonywana przed, w trakcie lub po zakończeniu prac modernizacyjnych, a także przed odbiorem obiektu od dewelopera. Weryfikacja ta obejmuje wizję lokalną, ocenę stanu technicznego oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń dla obiektu.

Opinia techniczna zawiera:

 • analizę budowlaną.
 • zalecenia dotyczące rozwiązań technicznych lub koniecznych napraw.
 • podsumowanie wniosków i odpowiedzi na pytania zleceniodawcy.
doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Czym jest opinia techniczna doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Czym jest opinia techniczna doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Czym jest opinia techniczna

Sprawdź inne artykuły!

Praktyka
Lat doświadczenia
Mobilność
Zasięgu w Polsce i Europie
Kontakt
Telefonów dziennie
Opracowania
Ekspertyz i opinii
Klient
1
Ty jesteś najważniejszy