Biegły Rzeczoznawca Budowlany | Ekspertyza Budowlana

Jak znaleźć dobrego rzeczoznawcę budowlanego?

Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca dr inż. i absolwent prawa dowodowego

"Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego |

Jak znaleźć dobrego rzeczoznawcę budowlanego?

Biegły rzeczoznawca budowlany to nie tylko ekspert czy specjalistwa w dziedzinie budownictwa, ale to także osoba potrafiąca wskazać nieprawidłowości, błędy, a także ustalić odpowiedzialność osób za zdarzenie, tak aby inwestor nie ponosił żadnych konsekwencji z popełnionymi błedami. Dlatego też istotne jest aby rzeczoznawca budowlany był także zwiazany z prawem, po ukończeniu Wydziału Prawa.

Rzeczoznawca budowlany wykonuje także samodzielną funkcję techniczną w budownictwie przeprowadzając czynności kierownika budowy czy inspektora nadzoru inwestorskiego.

W zakresie działań biegłego rzeczoznawcy budowlanego jest wykonywanie opinii technicznejczy ekspertyzy budowlanejczy opinii przedsądowej.

Kogo należy nazywać rzeczoznawcą budowlanym?

Rzeczoznawca budowlany to osoba o kierunkowym wykształceniu, w którego także zakresie działań jest pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwiej. Biegły rzeczoznawca budowlany do działania zasługującego na zaufanie publiczne. Istotne jest aby rzeczoznawca budowlany miał odpowiednie kwalifikacje do analizowania a następnie opiniowania w sprawach budowlanych. Winno posiadać się co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w budownictwie, uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a także legitymować się doświadczeniem w opracowywaniu opinii i ekspertyz budowalnych.

Jako autor opinii technicznych i ekspertyz budowlanych rzeczoznawca budowlany bierze udział w postępowaniach sądowych z zakresu wykonanych opracowań technicznych jako świadek-ekspert.

Jakie jest zasadnie rzeczoznawcy budowlanego?

Biegły rzeczoznawca budowlany sporządza ekspertyzy budowlane oraz opinie techniczne na każde zlecenie czy to inwestorów prywatnych, samorządów i organów administracyjnych, Sądówi Prokuratur. Ekspertyza budowlana sporządzona przez rzeczoznawcę budowlanego zawiera opis stanu rzeczywistego i ujawnionych nieprawidłowości.

Biegły rzeczoznawca budowlany, który ukończył także studia prawnicze może dokonywać zabezpieczenia materiału dowodowego na poczet postępowania sądowego. W tym zakresie należy ukończyć Prawo Dowodowe aby poznać w jaki sposób prawidłowo dokonać zabezpieczeń.

Rzeczoznawca budowlany może również w ramach jego kompetencji potwierdzonych uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń sprawować nadzór techniczny i inwestorski nad budową, świadczył usługi doradztwa technicznego, budowlanego, przed zakupem domu czy mieszkania, apartamentu. Także w kompetencjach rzeczoznawcy budowlanego jest wykonywanie obowiązkowych okresowych przeglądów technicznychbudynków i budowli oraz kontrola stanu technicznego budynków i budowli.

Należy odpowiedzieć sobie na pytanie jaki to jest dobry rzeczoznawca budowlany?

Dobry rzeczonawca budowlany to osoba z bagażem doświadczeń rzeczoznawcy, biegłego sądowego posiadający doświadczenia w dziedzinie budownictwie oraz prawa. Biegły rzeczoznawca budowlany z takimi doświadczeniami sporządzi najbardziej rzetelne opracowanie, które może być wiarygodne dla Sądu. Tylko taki rzeczoznawca budowlany sporządzi opracowanie w sposób bezstronny i sumienny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także terminowo i rzetelnie.

Ekspertyza budowlana rzeczoznawcy budowlane może umożliwić dopuszczenie do użytkowania budynku lub także wyłączyć budynek z użytkowania z uwagi na jego zły stan techniczny.

Ile może kosztować rzeczoznawca budowlany?

Nie ma jednego cennika pracy rzeczonawców. Cena usług rzeczoznawcy budowlanego jest uznależniona od rozważanego problemu a także kompetencji danego biegłego rzeczoznawcy budowlanego. Jedne opracowania mogą kosztować kilka tysięcy złotych inne kilkanaście lub kilkadziesiąt. Ważne jest, że opracowanie ma mieć swój dalszy ciąg czy to wynikający z wniosków końcowych, czy dalej przechodzić na etap postępowania sądowego przecieko wskazanej osobie/podmiotowi w ekspertyzie budowlanej. Na koszty oferty wykonania ekspertyzy budowlanej wpływają rodzaj badań jakie można przewidzieć, rodzaj opracowania, przedmiot opracowania. Ekspertyza budowlana nie jest uzależniona od pomiotu/ osoby ją zlecającej, czy to będzie Sąd, Prokurator czy osoba prywatna, koszty tej samej ekspertyzy budowlanej, opinii technicznej, opinii sądowej są takie same. Wyszukiwanie odpowiedniego rzeczoznawcy budowlanego wymaga staranności i uwagi, biorąc pod uwagę szereg istotnych kwestii. Dobry rzeczoznawca budowlany to nie tylko specjalista w dziedzinie budownictwa, ale również osoba, która potrafi identyfikować nieprawidłowości oraz określać odpowiedzialność za zdarzenia, aby inwestor uniknął konsekwencji popełnionych błędów.

Kluczową cechą rzeczoznawcy budowlanego jest jego wykształcenie oraz doświadczenie w dziedzinie budownictwa i prawa. Ten specjalista pełni samodzielną funkcję techniczną w branży budowlanej, działając w roli kierownika budowy czy inspektora nadzoru inwestorskiego. Opracowuje opinie techniczne, ekspertyzy budowlane oraz opinie przedsądowe, biorąc udział w postępowaniach sądowych jako świadek-ekspert.

Warto pamiętać, że ekspertyza budowlana rzeczoznawcy budowlanego może decydować o dopuszczeniu budynku do użytkowania lub wstrzymaniu jego użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Poszukiwanie dobrego rzeczoznawcy budowlanego wymaga czasu i uwagi, ale zapewnia skuteczne i profesjonalne rozwiązania w przypadku problemów związanych z budownictwem.

doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Jak znaleźć dobrego rzeczoznawcę budowlanego doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Jak znaleźć dobrego rzeczoznawcę budowlanego doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Jak znaleźć dobrego rzeczoznawcę budowlanego

Sprawdź inne artykuły!

Praktyka
Lat doświadczenia
Mobilność
Zasięgu w Polsce i Europie
Kontakt
Telefonów dziennie
Opracowania
Ekspertyz i opinii
Klient
1
Ty jesteś najważniejszy