Biegły Rzeczoznawca Budowlany | Ekspertyza Budowlana

Błędy przy ociepleniu domu w Kaliszu

Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca dr inż. i absolwent prawa dowodowego

"Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego |

Błędy przy ociepleniu domu w Kaliszu

Ocieplenie domu to inwestycja, która ma na celu poprawę jego izolacji termicznej i zmniejszenie kosztów ogrzewania. Niestety, nawet najlepiej wykonane ocieplenie może ulec uszkodzeniu w wyniku błędów popełnionych podczas jego montażu.

Do najczęstszych błędów popełnianych przy ociepleniu domu należą:

 • niewłaściwy dobór materiałów – ocieplenie powinno być dobrane do rodzaju ściany i warunków klimatycznych.
 • niewłaściwy montaż – ocieplenie powinno być zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta.
 • uszkodzenia mechaniczne – ocieplenie może zostać uszkodzone w wyniku uderzenia, czy też działania zwierząt.

Kiedy zlecić ekspertyzę budowlaną

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do stanu technicznego ocieplenia, warto zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej. Ekspertyza pozwoli na ustalenie przyczyn uszkodzeń i określenie zakresu koniecznych prac naprawczych.

Do wskazania na konieczność wykonania ekspertyzy budowlanej mogą również skłaniać następujące czynniki:

 • obecność pęknięć, odspojeń lub innych uszkodzeń ocieplenia
 • nieprawidłowości w montażu ocieplenia
 • uszkodzenia mechaniczne ocieplenia
 • problemy z zawilgoceniem ocieplenia
 • niska efektywność energetyczna budynku

Kto może wykonać ekspertyzę budowlaną

Ekspertyzę budowlaną może wykonać rzeczoznawca budowlany, który ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Rzeczoznawca budowlany powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Koszt wykonania ekspertyzy budowlanej

Koszt wykonania ekspertyzy budowlanej zależy od zakresu ekspertyzy i czasu potrzebnego na jej wykonanie. Ogólnie rzecz biorąc, koszt ekspertyzy budowlanej wynosi od kilku tysięcy do kilknastu tysięcy złotych.

Ekspertyza budowlana i opinia techniczna

Ekspertyza budowlana i opinia technicznato dwa rodzaje dokumentów, które są sporządzane przez rzeczoznawców budowlanych. Główna różnica pomiędzy nimi to zakres i poziom szczegółowości.

Opinia techniczna

Opinia techniczna to dokument, w którym rzeczoznawca budowlany przedstawia ocenę stanu technicznego budynku, budowli lub innego obiektu budowlanego. Opinia może być sporządzana na podstawie oględzin obiektu, dostępnej dokumentacji projektowej i technicznej oraz wyników badań laboratoryjnych.

Ekspertyza budowlana

Ekspertyza budowlana to dokument, w którym rzeczoznawca przedstawia ocenę stanu technicznego budynku, budowli lub innego obiektu budowlanego, wraz z przyczynami uszkodzeń i zaleceniami dotyczącymi dalszych działań. Ekspertyza budowlana jest bardziej szczegółowa niż opinia techniczna i wymaga od rzeczoznawcy posiadania szerszej wiedzy i doświadczenia.

Przykłady opinii technicznych:

 • opinia o stanie technicznym budynku przed zakupem
 • opinia o przyczynach uszkodzenia budynku
 • opinia o zgodności dokumentacji projektowej z przepisami prawa budowlanego

Przykłady ekspertyz budowlanych:

 • Ekspertyza techniczna w sprawie zawalenia się budynku
 • Ekspertyza techniczna w sprawie pęknięć budynku
 • Ekspertyza techniczna w sprawie wad budowlanych

Który dokument wybrać?

Wybór pomiędzy opinią techniczną a ekspertyzą budowlaną zależy od indywidualnych potrzeb. Opinia techniczna jest wystarczająca w przypadku, gdy wymagana jest ogólna ocena stanu technicznego obiektu. Ekspertyza budowlana jest natomiast niezbędna w przypadku, gdy wymagana jest szczegółowa ocena stanu technicznego obiektu, przyczyn uszkodzeń i zalecenia dotyczące dalszych działań.

Rzeczoznawca budowlany jest specjalistą zajmującym się oceną techniczną i ekspertyzami związanymi z budynkami, infrastrukturą inżynieryjną oraz innymi obiektami budowlanymi. Ich głównym celem jest dostarczanie niezależnych opinii i analiz w zakresie stanu technicznego budowli, wartości nieruchomości, przyczyn uszkodzeń lub wad konstrukcyjnych oraz innych kwestii związanych z budowlanym aspektem nieruchomości.

Rzeczoznawcy budowlani pełnią ważną rolę w procesach inwestycyjnych, zarówno na etapie planowania, jak i po zakończeniu prac budowlanych. Oto kilka kluczowych zadań, które wykonują rzeczoznawcy budowlani:

 • Ekspertyzy techniczne: Rzeczoznawcy budowlani przeprowadzają szczegółowe oceny stanu technicznego budynków i infrastruktury. Mogą to obejmować oceny konstrukcji, instalacji, systemów elektrycznych, hydraulicznych i innych aspektów technicznych.
 • Badanie uszkodzeń i wad: Rzeczoznawcy budowlani pomagają zidentyfikować przyczyny uszkodzeń lub wad konstrukcyjnych w budynkach. To może być istotne w przypadku rozwiązywania sporów między właścicielami, deweloperami i innymi zainteresowanymi stronami.
 • Konsultacje przy inwestycjach: Rzeczoznawcy budowlani doradzają inwestoromi deweloperom w zakresie planowania, projektowania i realizacji budów. Ich wiedza techniczna jest cenna dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości budowy.
 • Świadectwa energetyczne: W niektórych jurysdykcjach rzeczoznawcy budowlani są odpowiedzialni za sporządzanie świadectw energetycznych, które określają efektywność energetyczną budynków.
 • Uczestnictwo w procesach sądowych: Rzeczoznawcy budowlani często pełnią rolę ekspertów w procesach sądowych, dostarczając niezależnych opinii i dowodów w sprawach związanych z budowlą.
Aby stać się rzeczoznawcą budowlanym, trzeba posiadać odpowiednie wykształcenie inżynierskie. Rzeczoznawcy budowlani muszą być niezależni i działać w sposób rzetelny i etyczny, aby dostarczać obiektywne opinie i ekspertyzy w swojej dziedzinie.
doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Błędy przy ocieplaniu domu w Kaliszu doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Błędy przy ocieplaniu domu w Kaliszu doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Błędy przy ocieplaniu domu w Kaliszu

Sprawdź inne artykuły!

Praktyka
Lat doświadczenia
Mobilność
Zasięgu w Polsce i Europie
Kontakt
Telefonów dziennie
Opracowania
Ekspertyz i opinii
Klient
1
Ty jesteś najważniejszy