Biegły Rzeczoznawca Budowlany | Ekspertyza Budowlana

Przegląd stanu technicznego budynków w prawie budowlanym

Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca dr inż. i absolwent prawa dowodowego

"Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego |

Przegląd stanu technicznego budynków w prawie budowlanym

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego ostatnie zmiany w tej ustawie wprowadzono od stycznia 2023 roku) właściciele i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są do poddawania ich okresowym kontrolom stanu technicznego. Takim przeglądem obligatoryjnie objęto obiekty, które mają całkowitą powierzchnię zabudowy przewyższającą 2000 m?, niezależnie od powierzchni dachu, a także wszystkie pozostałe obiekty budowlane których powierzchnia dachu jest równa bądź większa niż 1000 m?.

Bieły rzeczoznawca budowlanyposiada odpowiednie kwalifikacje i profesjonalnie wykonuje tego typu usługi. Ustawa przewiduje przegląd półroczny, roczny oraz pięcioletni. Przeglądy przeprowadzam na jednorazowe zlecenia oraz na podstawie stałej umowy realizowanej cyklicznie w z góry określonych terminach.

Sprawdzenie stanu technicznego budynku

Półroczne i roczne przeglądy stanu technicznegoobiektu odnoszą się do takich komponentów budynku, które ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz destrukcyjne oddziaływanie czynności prowadzonych w czasie codziennej eksploatacji, mogą ulec uszkodzeniu i stwarzać niebezpieczeństwo dla:

  • Zachowania niezbędnej stabilności konstrukcji,
  • Zachowania warunku zapewniających bezpieczeństwo ludzi przebywających na terenie lub w okolicy obiektu,
  • Utrzymania, określonych często odrębnymi przepisami, warunków ochrony środowiska
Kontroli aktualnego stanu technicznego poddawane są również:
  • wszystkie elementy ścian zewnętrznych począwszy od stanu warstwy fakturowej przez detale zewnętrzne elewacji czyli balkony i loggie, balustrady, gzymsy, filary itp.
  • wszelkich niezbędnych elementów montowanych na ścianach i dachu budynku, na przykład stan techniczny instalacji odgromowej czy obróbki blacharskiej okiennej, jak również urządzeń dodatkowych typu anteny, neony, reklamy itp.
  • wszystkich szczegółów pokrycia dachowego i dachowych obróbek blacharskich,
  • jakości przejść w ścianach (szczególnie ścianach nośnych i stropach) wszelkich przyłączy instalacyjnych,
Trzeba dodać, że przepisy mówią o co najmniej jednym przeglądzie przeprowadzonym w ciągu roku kalendarzowego. Co należy rozumieć, że może być ich więcej. Przyczyną przeglądów półrocznych powinna być dbałość o bezpieczeństwo, szczególnie przy obiektach wielkopowierzchniowych.

Ustawodawca zwraca uwagę na możliwość zmiany częstotliwości przeprowadzania przeglądów specjalnym rozporządzeniem.

Roczny lub półroczne okresowe przeglądy techniczne obiektu powinno się przeprowadzić w okresie do 30 maja do 30 listopada każdego roku. Dodatkowo obowiązkiem właścicieli i zarządców obiektów jest każdorazowy przegląd techniczny w sytuacjach nadzwyczajnych kiedy obiekt mógł być narażony na uszkodzenia. Dotyczy to sytuacji pożarów, powodzi, wichur czy innych ekstremalnych zdarzeń.
doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Przegląd stanu technicznego budynków w prawie budowlanym doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Przegląd stanu technicznego budynków w prawie budowlanym

Sprawdź inne artykuły!

Praktyka
Lat doświadczenia
Mobilność
Zasięgu w Polsce i Europie
Kontakt
Telefonów dziennie
Opracowania
Ekspertyz i opinii
Klient
1
Ty jesteś najważniejszy